Bøler IF

Retningslinjer for sosiale medier

Retningslinjer for sosiale medier

Retningslinjer for bruk av sosiale medier som Facebook, Spond, epost og annet.

Lagledere, trenere og foreldre som bruker sosiale medier i forbindelse med fotballen skal utelukkende bruke dette til informasjonsutveksling og på positiv måte. Personer som benytter mediene til kritikk eller synliggjøring av uenighet med trenere, lagledere eller foreldre kan bli utstengt fra mediene. Dersom det oppstår uenighet eller konflikt skal dette søkes løst på lavest mulig nivå og direkte mellom de det gjelder. Vi minner for øvrig om Fair Play-reglene. 

Bøler IF
Postboks 4 Bøler, 0620 Oslo
post@bolerif.no

Haraløkka Idrettsanlegg, Bølerlia 161, 0689 Oslo
    Bøler Flerbrukshall, Utmarkveien 4, 0689 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift