Bøler IF

Reisepolicy for Bøler Fotball

Reisepolicy for Bøler Fotball

Reisepolicyen skal bidra til at trafikksikkerheten ivaretas av og for medlemmene, og gjelder både til, under og fra aktiviteter, og på reiser i regi av organisasjonen. Flere av våre medlemmer ferdes langs trafikkerte veier i bydelen. Vi ønsker at våre medlemmer har gode holdninger til trafikksikkerhet. Bøler fotball oppfordrer medlemmene til å gå eller sykle til og fra treninger hvis mulig.

Gående til og fra aktiviteter/ arrangementer:

 • velge fortau og gangstier/ gangveier der det er mulig
 • bruke refleks ved ferdsel i mørket

Syklende til og fra aktiviteter/ arrangementer:

 • velge sykkelveier/ sykkelstier der det er mulig
 • bruke sykkelhjelm
 • vike for gående over fotgjengerfelt
 • bruke refleks ved ferdsel i mørket
 • ved sykling i mørket er sykkelen utstyrt med lys foran og bak

Kjørende til og fra aktiviteter/ arrangementer:

 • samkjøre med flere barn til samme aktivitet/ arrangement
 • sjåføren bruker handsfree
 • påse at alle i bilen er fastspent med setebelte
 • påse at bilen står slik at passasjerer trygt kan gå ut og inn
 • planlegge kjøringen slik at man unngår å rygge på stedet hvis det er mulig
 • ved leie av buss skal bussen være utstyrt med trepunkts setebelter, ha minst mulig løst utstyr i bussen og bagasje skal være i egne oppbevaringsrom

Bøler IF
Postboks 4 Bøler, 0620 Oslo
post@bolerif.no

Haraløkka Idrettsanlegg, Bølerlia 161, 0689 Oslo
    Bøler Flerbrukshall, Utmarkveien 4, 0689 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift