Bøler IF

Avvikende betalingsordninger i Bøler Fotball

Avvikende betalingsordninger i Bøler Fotball

Bøler Fotball (herved kalt klubben) har fem årganger, Disse er:

Barn 5er, Ungdom 7er, Ungdom 11er, Senior 7er og 11er og Senior 7er Kvinner Veteran.

Klubben har medlemskontingent og treningsavgift, herved kalt (avgiften), som spilleren må betale, for å spille i klubben. Avgiften blir beregnet ut ifra kalender året.

Klubben utvikler nå en ny rutine, for avvikende betaling, det vil da bli lettere for klubben å ta avgjørelse på hva spilleren skal betale.

Alle som skal spille, alle trenere og dommere i klubben, betale medlemsavgiften til klubben.  Medlemsavgiften må betales grunnet forsikring.  Se nedenfor:

Forsikring av barn 0-12 år

·         Gjensidige Forsikring er fra 1. januar 2015 Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner på Barneidrettsforsikringen.

·         Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år.

·         Barneidrettsforsikringen er nå innlemmet i Skadetelefonen og vilkår- og ytelser er forbedret.

·         Med dette som utgangspunkt er aldersgruppen 0-12 år tatt ut av Fotballforsikringen (fra 1. mars 2015).

·         Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

Lagsforsikring 13-19 år

Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring.

Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Lagsforsikring senior

Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring.

Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Faktura for lagsforsikring for påmeldt lag senior blir sendt klubbene via e-post fra NFF i mars måned.

·         Betalingsfrist for lagsforsikring senior er 14 dager.

·         Betales forsikringspremien innen fristen vil spillerne på det aktuelle laget være forsikret med virkning fra 1. mars 2015.

·         Dersom lagforsikringen ikke betales innen betalingsfristen innebærer dette at ingen av spillerne er forsikret, verken på trening eller i kamp.

·         Spillere uten gyldig forsikring har ikke tilgang til Skadetelefonen og vil ikke kunne benytte forsikringen ved skade.

Trener, leder og dommer

Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen

Avgiften betales før sesongstart, for at spilleren skal representere klubben i kamp.

        Ny policy:

  • Ny spiller som blir registrert i klubben før betalingsfristen for avgiften har forfalt, må betale full avgift.
  • Ny spiller som blir registrert i klubben før 30.juni, må betale full treningsavgift.
  • Ny spiller som blir registrert i klubben etter 1.juli, må betale halv treningsavgift.
  • Ny spiller som blir registrert etter 1.oktober, slipper treningsavgiften, men må betale medlemsavgiften.

Har spiller ikke betalt avgiften til klubben, ved overgang til en annen klubb, vil ikke overgangsskjema bli underskrevet/ godkjent. Spilleren vil heller ikke bli overført til ny klubb i FIKS. Spesielle/ særskilte tilfeller skal styrebehandles. Uansett grunn, vil ikke medlemsavgiften til Bøler IF bli refundert.

Ny rutine ved oppstart av nye årsklasser i Bøler Fotball.

Når klubben starter opp nye årsklasser i klubben, har styre bestemt at avgiften tilbakeholdes til neste års avgift kommer. Dette på grunn av mange barn som starter og så slutter.
Det tar litt tid før årsklassen får satt seg, og de som ønsker å fortsette er igjen. Neste år blir det Micro serie spill, og da får de som står på laglisten, tilsendt avgiften for året.

Bøler IF
Postboks 4 Bøler, 0620 Oslo
post@bolerif.no

Haraløkka Idrettsanlegg, Bølerlia 161, 0689 Oslo
    Bøler Flerbrukshall, Utmarkveien 4, 0689 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift