Bøler IF

Retningslinjer for dugnader

Retningslinjer for dugnader

Retningslinjer for deltagelse på dugnader i regi av Bøler Fotball

Hovedregler

•Alle medlemmer av Bøler Fotball er forpliktet å stille på de dugnader som de blir utpekt til fra Bøler Fotball. For medlemmer under 18 år, skal en foresatt stille i deres sted på dugnadsvaktene.
•Alle dugnadsvakter for Bøler Fotball skal utføres av en voksen person over 18 år, hvis dette ikke eksplisitt er kommunisert unntak for spesielle vakter.
•Det er ingen «kvantumsrabatt» for flere barn i klubben, verken på samme trinn eller på forskjellige trinn.
•Selv om klubben ikke oppmuntrer til det, er det tillatt at andre enn den som er satt opp på vakten stiller, så lenge den som stiller tilfredsstiller kravene til alder. Ved bytte skal dugnadsansvarlig informeres.
•Klubben stiller ikke noen «pool» av vakter tilgjengelig for frikjøp. Ved ønske om frikjøp for en vakt, må den som er satt opp på vakten selv sørge for erstatter.
 
Fritak for dugnadsvakter

•Styremedlemmer har fritak for dugnadsvakter i regi av Bøler fotball
•Medlemmer av kioskgruppen har fritak for dugnadsvakter i regi av Bøler fotball
•Hovedtrenere for et trinn/lag har man fritak for dugnadsvakter i regi av Bøler fotball.
•Er man hjelpetrener for et trinn/lag har man fritak for dugnadsvakter for eget lag/trinn, men ikke for andre lag/trinn der man har barn.
•Lagledere har fritak for dugnadsvakter for eget lag/trinn, men ikke for andre lag/trinn der man har barn. Hvis et trinn/lag har delegert laglederansvaret på mange personer så gis det totalt sett kun fritak samlet sett tilsvarende vakter for  2 barn på det aktuelle trinnet. Dette deles da mellom laglederene.
•Medlemmer i arrangementskomiteer for cuper arrangert av Bøler fotball har fritak for dugnadsvakter for det trinn man representerer i denne komité.
•Andre administrative eller sportslige roller i klubben som medfører en viss arbeidsmengde kan også medføre fritak for dugnader.  Eksempler er Sportslig leder, Dugnadsansvarlig og Økonomiansvarlig. Dette bestemmes av Styret v/dugnadsansvarlig.
 

Bøler IF
Postboks 4 Bøler, 0620 Oslo
post@bolerif.no

Haraløkka Idrettsanlegg, Bølerlia 161, 0689 Oslo
    Bøler Flerbrukshall, Utmarkveien 4, 0689 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift