Bøler IF

Retningslinjer for reklame

Retningslinjer for reklame

Retningslinjer for reklame på klubbkolleksjonen til Bøler Fotball

Godkjent den 02.06.2015 av Styret i  Bøler Fotball.

Styret i Bøler Fotball har besluttet følgende når det gjelder reklame på klubbkolleksjonen:

Generelt

All reklame på klubbkolleksjon eller annet utstyr innkjøpt av grupper eller lag i klubben, skal forelegges klubbens styre før avtale inngås og/eller reklame trykkes. Dette for å unngå konkurrerende reklame eller reklame som strider mot fotballens verdier.

Spillerdrakt

Det er styret i klubben som har eksklusiv anledning til å inngå sponsoravtaler og beslutte plassering av reklame på spillertrøyen, shorts og strømper. Det er ikke anledning til å trykke reklame, navn eller annet på noe av spillerdrakten.

Unntak er bortedrakter, som er egenfinansiert av laget selv. Bortedraktene kan ha annen sponsor, som avviker ifra de sponsorene som klubben har fremforhandlet.

Reklame på treningsdress, coach-/regnjakker mm

Det enkelte lag kan selv skaffe sponsorer til laget gjennom salg av reklameplass på treningsdress, coach-/regnjakker. Reklame skal i så fall plasseres minimum 10 cm unna klubbens logo på brystet. På ryggen er det ikke laget noe regel, dersom klubbens logo er på ryggen, skal reklamen plasseres 10 cm unna.

Øvrig utstyr i klubbkolleksjonen

På bager og annet utstyr som inngår i klubbkolleksjonen er det ikke laget regler for plassering av reklame. Det betyr at det er fritt opp til det enkelte lag å plassere reklame på utstyret, forutsatt at de generelle reglene om forhåndsgodkjenning fra styret følges, og at eventuell reklame plasseres på en måte som ikke reduserer synligheten av Bøler sin logo og navn. I praksis betyr dette at det skal være minst 10 cm avstand fra logoen og idrettslagets navn til reklame.

Ovenstående retningslinjer kan endres ved styrebeslutning.

Bøler IF
Postboks 4 Bøler, 0620 Oslo
post@bolerif.no

Haraløkka Idrettsanlegg, Bølerlia 161, 0689 Oslo
    Bøler Flerbrukshall, Utmarkveien 4, 0689 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift