Bøler IF

Omberamming av kamper

Omberamming av kamper

Omberamming/ utsettelse av kamp for ungdoms- (13år ) og seniorfotball

Må et lag omberamme (flytte) en kamp, så må følgende gjøres, se link:

https://www.fotball.no/kretser/oslo/praktisk-info/handbok-fotball/omberammingutsettelse-av-kamp/

Se også generelle bestemmelser:

Omberammelse av kamp medfører et gebyr på kr. 500,-.

En kamp kan kun utsettes én gang.

Ingen kamper kan utsettes fra vår- til høstsesong.

Ingen kamper kan utsettes til etter siste terminfestede serieomgang.

Utsettelse grunnet representasjon på krets- eller landslag er regulert i NFFs kampreglement § 11-4.

Konsekvensene av å utebli fra kamp er regulert i NFFs breddreglement § 9-2 og kampregel. § 12-2.

Når det spilles dobbel serie er det ikke anledning til å spille to hjemmekamper mot samme motstander.

Ved anleggsvirksomhet eller andre forhold som stenger en bane må kretskontoret kontaktes.  

Utsettelse grunnet vær-/baneforhold 

Hvis banen blir stengt plikter hjemmelaget (arrangøren) å prøve å skaffe en annen ledig bane. Lykkes ikke dette må kampen utsettes.

Obligatoriske kamper går foran, og fortrenger treninger. 

Lagene skal forsøke å finne en ny passende dato, slik at kampen blir spilt innen fristene for utsettelse (ingen kamper kan utsettes fra vår- til høstsesong og ingen kamper kan utsettes til etter siste terminfestede serieomgang). 

Kretskontoret skal straks (senest dagen etter) underrettes av hjemmelaget om utsettelsen, og om lagene er blitt enige om ny dato/bane. 

Dersom lagene ikke avtaler ny kampdato, vil kretskontoret fastsette denne. Ny dato meddeles lagene pr mail. (forutsetter at kontaktinfo ligger i FIKS på laget) 

Kamper kan ikke utsettes fra vår til høst av følgende grunner: 

Etter vårsesongen skal det settes opp høstavdelinger i flere klasser.

Dette er mer enn 500 kamper, som skal ha plass på allerede belastede baner. 

Høstsesongen er to uker kortere enn vårsesongen og det er da følgelig mindre ledig tid på banene. Det blir tidligere mørkt om kvelden og det er plass til færre kamper på baner uten lys. 

Ofte er det dårlig vær utover høsten - baner stenges og det kan bli flere utsettelser av den grunn. Ingen ønsker å komme i den situasjon at sesongen ikke blir ferdigspilt. 

Dessuten: Tabellene skal av hensyn til deltakende lag, være ajourførte etter vårsesongen og ved serieslutt.

Trykk på link, for å komme til omberamming av kamper:

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/omberamming/

Bøler IF
Postboks 4 Bøler, 0620 Oslo
post@bolerif.no

Haraløkka Idrettsanlegg, Bølerlia 161, 0689 Oslo
    Bøler Flerbrukshall, Utmarkveien 4, 0689 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift