Bøler IF

Bruk av klubbdommere

Bruk av klubbdommere

Bøler Fotball sine kretsdommere

Bøler Fotball har i dag flere kretsdommere som dømmer kamper i regi av Oslo Fotballkrets. Det er kretsen som setter opp disse til seriekamper.

Oppsett av dommere fra Oslo Fotballkrets

Oslo Fotballkrets vil i 2017-sesongen sette opp dommere i all 11’er fotball men ikke 7’er. Når det gjelder 9’er-fotball så gjelder følgende:

  • J/G14: OFK setter opp dommere i alle kamper
  • J13: OFK setter opp dommere i 1. og 2. divisjon. Hjemmelaget skaffer dommer i 3. og 4. divisjon.

Lag som ønsker å benytte en klubbdommer til kamper i 13-års klassen (9'er fotball) der kretsen i utgangspunktet skal sette opp dommere, kan etter avtale gjøre dette. Kampene blir da oppsatt som "hjemmelaget setter opp dommer". Henvendelse om dette rettes til oslo.fotball@fotball.no.

Bruk av klubbdommere i Bøler Fotball

For hjemmekamper der kretsen ikke setter opp dommer (se ovenfor) må lagleder selv skaffe dommer. For de aller yngste lagene bruker lagene da en av foreldrene til å dømme. Det fungerer som regel bra. Klubben anbefaler likevel at lagene bruker en av Bøler Fotball sine entusiastiske og flinke klubbdommere til å dømme sine hjemmekamper. Klubben har utdannet over 60 klubbdommere, både gutter og jenter i alderen 14år til 18år. De kan dømme kamper i barne- og ungdoms-fotballen i alle spillklasser fra 3’er-fotball opp til 11’er-fotball

Vi oppfordrer videre lagene til å rullere mellom hvilke dommere dere benytter og at dere ikke bruker samme dommer i alle kamper.  Dette fordi så mange som mulig av klubbdommere skal få dommererfaring i seriekamper. Det er ikke alle klubbdommere som har like stort nettverk inn i klubben, og som da aldri blir plukket ut til å dømme. Bytt gjerne også mellom jente – og gutte-dommere. Ring en dommer som du aldri har brukt før og du ikke kjenner. Vi er sikker på at det blir en positiv erfaring både for dere og dommeren.

Hvis en av dommerne dere har «bestilt» ikke dukker opp uten å melde forfall, så send en epost til dommeransvarlig i klubben. Da vil dommeransvarlig ta dette opp med aktuelle dommer. Dommeransvarlig kontaktes på osama_lohsar@outlook.com. Dommeransvarlig skal ikke kontaktes for oppsett av dommer til kamp.

For seriekamper så betaler klubben kompensasjon til dommerne etter faste satser. Dommerne har da med en dommerregning som lagleder må signere etter kamp for at dommer skal få utbetalt kompensasjon. Hvis dere ønsker å bruke en klubbdommer til treningskamper så må lagene selv betale kompensasjon til dommer. Det er da vanlig at hjemme- og borte-lag avtaler å dele på dommerkostnaden.  Klubben kan for seniorlag og Jr-lag dekke dommerkostnad for treningskamper etter regning og etter faste satser.

Det anbefales at lagleder melder seg inn i Facebook-gruppen «Bøler Fotball-dommere 2016-2017». Her kan lagleder registrere behov for klubbdommer.  Alternativt kan lagleder kontakte en klubbdommer direkte på telefon. Oversikt over alle klubbdommere med kontaktinformasjon er sendt ut til alle lagledere, men kan fås ved henvendelse til klubbsekretær på fotball@bolerif.no. Husk å være tydelige på hjemmelag, bortelag, årsklasse, spillform, bane og tidspunkt ved bestilling av dommer. Vi anbefaler også lagleder å gi en tilbakemelding til klubbdommer etter kampslutt. Husk at å være ung klubbdommer er ledertrening. Lagledere har ansvar for å gi konstruktiv tilbakemelding til ungdommene.

Klubbdommerne er utdannet i Fair Play-reglementet. Laglederne i Bøler Fotball skal støtte dommeren i dette. Foreldre eller trenere/lagledere som kjefter og klager på dommer og spillere er ikke ønsket på Løkka. Det forventes at lagleder støtter klubbdommer under og etter kamp.

Bøler IF
Postboks 4 Bøler, 0620 Oslo
post@bolerif.no

Haraløkka Idrettsanlegg, Bølerlia 161, 0689 Oslo
    Bøler Flerbrukshall, Utmarkveien 4, 0689 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift