Bøler IF

Lagøkonomi

Lagøkonomi

Klubben dekker følgende til det enkelte lag:

Sportslige aktiviteter

Serieavgift samt inntil 3 cuper pr lag i serien

Dommer til seriekamper

Dommerutgifter refunderes iht faste satser

Lagsutstyr

Fotballer, pumpe, kjegler, førstehjelpsskrin og utstyrsbagg

Spillerutstyr

Spillerdrakt (hjemmedrakt), shorts og strømper

Trenerutstyr

Overtrekksdress (eller treningsgenser) og vinterjakke

Trenerkurs

Alle trenere tilbys deltakelse på C-lisenskurs

Forsikring

Dekkes av klubben


Kostnader til fotballsko og spillernes treningsutstyr dekkes ikke. Klubben dekker også påmeldingsavgift til seriespill og cuper. Se egen rutine her.

Hvert enkelt lag kan likevel få kostnader som de selv må dekke. Dette kan være:

 • Reise/opphold til cuper og turneringer
 • Påmeldingsavgifter til cuper, utover det som dekkes av klubben
 • Sosiale tilstelninger for laget. Klubbhuset kan her leies gratis fra Bøler IF.
 • Eventuelt tilleggsutstyr utover det som dekkes av klubben
 • Eventuell ekstra lagbasert trening for ungdomslag/senior gjennom andre (for eksempel Oslo idressenter eller Mudo Gym)

Midler til å dekke disse utgiftene må laget selv fremskaffe. Dette kan gjøres gjennom f.eks.:

 • Egne lagsdugnader som lagene skaffer og organiserer selv
 • Kakelotteri. Bøler Fotball får et begrenset antall dager for kakelotteri på Bøler Senter. Disse dagene fordeles primært til ungdomslagene.

Regler for egne lagsponsorer er beskrevet her

Hvis laget pådrar seg kostnader utover de som dekkes av klubben MÅ disse dekkes inn gjennom inntektsbringende arbeid som beskrevet ovenfor eller innkreving av egenandeler fra lagets spillere/foresatte. Klubben aksepterer at det enkelte ganger vil være behov for egenandeler per spiller. Dette kan for eksempel være ved deltagelse på overnattingscuper. Lagene må likevel bestrebe seg til å holde egenandelene så lave som mulig slik at enkeltspillere ikke blir utestengt aktiviteter for laget på grunn av familiens økonomi.

Lagleder må være forberedt på enkelte ganger å legge ut for en del av lagets utgifter der klubben dekker kostnadene. For å få refundert disse må følgende prosedyre gjennomføres:

 • Oppstilling over utleggene, sammen med kvitteringer, leveres klubbsekretær
 • Klubbsekretær går gjennom bilagene og sender til godkjenning dersom utleggene skal dekkes av klubben. Deretter overføres beløpet til laglederen.
 • Kun lagleder, og ingen annen rundt laget, kan kreve refusjon. Dette for å ha 100% kontroll og sikkerhet for at dette er relevante utlegg
 • Det er utarbeidet et eget skjema for dette formålet. Skjemaet heter ”Krav om refusjon av utlegg” 
 • Det gis ikke kontantrefusjon, midlene overføres til lagleders konto, som følgelig må oppgis på ovennevnte skjema
 • Husk at det tydelig må fremgå hvilket lag det kommer fra, dvs lagets navn klart skal fremgå samt lagleders navn, adresse og kontonummer

Bøler IF
Postboks 4 Bøler, 0620 Oslo
post@bolerif.no

Haraløkka Idrettsanlegg, Bølerlia 161, 0689 Oslo
    Bøler Flerbrukshall, Utmarkveien 4, 0689 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift