Bøler IF

Deltakelse og påmelding på cuper

Deltakelse og påmelding på cuper

Deltagelse på cup er både gøy, sportslig utviklende og bygger lagfølelse både for spillere, trenere, lagledere og foreldre. Bøler Fotball oppmuntrer alle lag til å delta på cuper både i innland(alle) og utland(fra 11-12 år).

Bøler fotball dekker påmeldingsavgift på inntil 3 eksterne cuper per lag men maksimalt kr.1500 per cup per lag. Bøler Fotball dekker ikke kostnader knyttet til overnatting, transport, mat osv, ved deltagelse på cuper.

Klubben kan dekke høyere påmeldingsavgifter for de store nordiske cupene, Norway Cup, Gothia Cup og Dana Cup. De lagene som vurderer påmelding her må ta kontakt med styret gjennom klubbsekretæren for godkjenning for å få dekket påmelding. Husk at klubben da kun dekker påmeldingsavgift og ikke de ulike «kort» som omfatter mat, overnatting, transport etc. Slike kostnader må dekkes av de enkelte lag selv.

Forslag til overnattingscuper der lag fra Bøler Fotball ofte kommer igjen år etter år er, Fredrikstad Fotballcup i mai, Maxiturneringen (Hamar) i august og Ö-Bollen (Öckerø utenfor Göteborg) i juni.

Deltagelse på Bøler Fotball sine egne cuper dekkes av klubben og kommer utenom de 3 eksterne cupene.

Bøler Fotball sin Valhall Cup for årsklassene fra 6 til 12 år arrangeres hvert år i november, inne i Valhall Arena. Her bør alle lagene i Bøler Fotball for disse årsklassene melde seg på. Våre lag får mulighet til å melde seg på en tid før det åpnes for påmelding for de eksterne lagene. Hvis et internt lag ikke melder seg på i tide og årsklassen da fylles opp av eksterne lag, så får ikke det interne laget delta. Følg med på informasjon fra klubben om påmelding.

Lagledelsen for det enkelte lag har alltid selv ansvar for valg av og påmelding til cuper inkludert Bøler Fotball sine egne cuper.

De fleste arrangører av cuper sender ut informasjon om sine cuper til lagledere i de ulike klubber. I tillegg finnes det informasjon om alle innenlandske cuper her.

Husk også at klubbens sportslige retningslinjer også gjelder for cuper både i innland og utland. Det vil si at topping av lag ikke er tillatt i barnefotballen, selv om laget deltar i en cup med resultatmål og plasseringsmål.

Husk også at deltagelse på cuper skal være inkluderende og ikke ekskluderende for spillere på laget, og lagledelsen skal bestrebe seg for å få med alle spillerne på laget med på cup. Klubben aksepterer at det enkelte ganger vil være behov for egenandeler per spiller. Dete gjelder for eksempel ved deltagelse på overnattingscuper. Lagene må likevel bestrebe seg til å holde egenandelene så lave som mulig, ved for eksempel å avholde kakelotterier, flaskepanting eller andre inntektsbringende aktiviteter for spillere/foreldre på laget. Det er et mål å få med flest mulig spillere på cuper.

 

Bøler IF
Postboks 4 Bøler, 0620 Oslo
post@bolerif.no

Haraløkka Idrettsanlegg, Bølerlia 161, 0689 Oslo
    Bøler Flerbrukshall, Utmarkveien 4, 0689 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift