Bøler IF

Å ha barn med i fotballen

Å ha barn med i fotballen

Hva innebærer det å ha barn med i fotballen?

Å være med i idrett skal være positivt og utviklende. Barna får venner og utvikler sportslige ferdigheter. Som foresatt er du ditt barns viktigste støttespiller ved at du motiverer til å gå på treningene, stille opp på kamper og turneringer, og hjelper til slik at barnet møter opp i god tid. Hvis ditt barn ikke kan komme er det viktig at du sier fra til trener eller lagleder god tid i forkant. Dette er spesielt viktig når det er kamp.

Frivillig innsats. Trenerne og lagledere i fotballen er ofte foreldre til barn i klubben. De bruker fritiden sin på å gi et tilbud til andres barn. Hadde det ikke vært for disse frivillige ville vi ikke hatt et tilbud om barnefotball i Bøler. Vi er veldig takknemlige for alle de frivillige som hver eneste uke stiller opp og gjør det mulig å drive klubben vår!

Som foresatt er det viktig at du støtter trenerne og laglederne i klubben. Spør gjerne hva du kan gjøre for å bidra!  Dersom trinnet til ditt barn skal delta på Cup som innebærer reise, er det nødvendig å planlegge dette ordentlig. Dette kan innebære å tjene penger i forkant, skaffe overnatting, mat, rengjøring, transport osv. Når en rekke oppgaver skal løses må vi som er foresatte stille opp på dette. Ditt engasjement behøves, det er hyggelig å være en del av støtteapparatet, og det gjør jobben for trenere og lagledere lettere!

Mangfold av kulturer og språk. I Bøler har vi barn og ungdommer fra mange land. Det er viktig at vi tar godt imot alle, blir kjent med hverandre og inkluderer hverandre, slik at alle i klubben føler seg godt mottatt og som en del av klubben.

Å dømme på løkka. Dommerne på Haraløkka er klubbens egen ungdom. For å bli klubbdommer må ungdommene gjennom et eget opplæringsopplegg. Å være klubbdommer kan være god ledertrening. Som foresatte er det viktig at vi støtter disse ungdommene og respekterer deres avgjørelser, også når vi kanskje er uenige. Roping til dommere fra sidelinja må ikke forekomme. Er du uenig med dommeren forventer klubben at du holder det for deg selv.

Det er ikke gratis å drive en stor klubb! Det koster å drive tilbudet på Haraløkka. Kostnadene i klubben er primært rettet mot drift av banene, klubbhuset, kjøp av sportslig utstyr, lønn til klubbsekretær, dommerhonorar og deltagelse på cup’er.  Det er pga disse kostnadene at det må betales en avgift til klubben. Dersom du ikke betaler for ditt / dine barn, kan barna heller ikke delta i fotballen. Har du problemer med å betale avgiften kan du selv kontakte trener, lagleder eller klubbsekretær som vil undersøke hvordan dette kan løses. I Bøler fotball ønsker vi at ingen barn skal stå utenfor pga stram familieøkonomi.

Dugnadsarbeid er en gammel, norsk skikk. Alle foresatte har ansvar for å delta på dugnader. For å finansiere klubbens drift arrangerer vi dugnader. I fotballsammenheng er dugnad en innsats hvor foresatte i klubben gjør et stykke arbeid for å tjene penger til klubben. Det kan f.eks. være å stå vakt på Ullevål stadion, hjelpe til på våre egne cuper, stå i kiosken på Haraløkka, varetelling, kakelotteri, rydde søppel, og annet. Inntektene går til klubben.  Hvis du er tildelt en dugnadsvakt er det viktig at du stiller opp. Om du ikke gjør det, mister klubben inntekten. Dersom mange ikke stiller opp, risikerer Bøler fotball å miste et betydelig inntektsgrunnlag ved at vi ikke lengre blir tildelt dugnadsarbeid, så som f.eks. vaktene på Ullevål stadion. Et slikt tap av inntekt vil føre til høyere foreldrebetaling pr barn. Hvis du ikke kan stille opp er du ansvarlig for å skaffe vikar. Du må også si fra om dette til den som koordinerer dugnaden.

Vi har fått to nye kunstgressbaner på Haraløkka! De to nye banene er et stort løft for klubben. Vi håper at enda flere barn vil begynne i fotballen fremover. Det er kommunen som har bygd banene og som drifter de. Vi som brukere må også ta godt vare på anlegget og ikke forsøple. Vi rydder selv opp etter oss!

Årsmøtet. Du er velkommen på fotballens årsmøte. Dette arrangeres hvert år, og vanligvis i begynnelsen av februar. På årsmøtet legges styrets regnskap og aktiviteter for foregående år frem, samt plan og budsjett for kommende år. Styret i fotballen velges på årsmøtet. For at du skal ha stemmerett i årsmøtet må du være betalende medlem i klubben. Dette koster 200 kr pr. år. Vi ønsker deltagelse og engasjement fra foresatte. Meld deg inn og kom på årsmøtet!

Går du og tenker på noe? Har du synspunkter på noe som kunne vært gjort annerledes? Vil du engasjere deg i barnefotballen? Det er behov for flere foresatte som kan ta i et tak i klubben. Ta kontakt med klubben på epost: fotball@bolerif.no eller ring klubbsekretær Marius Sigolsen på 930 45 625 eller styreleder Ulf Eide på 928 97 055. Følg gjerne med på nettsidene til klubben og på Facebooksidene våre.

I Bøler fotball støtter vi oss på Fairplay-reglene:

 

         

Bøler IF
Postboks 4 Bøler, 0620 Oslo
post@bolerif.no

Haraløkka Idrettsanlegg, Bølerlia 161, 0689 Oslo
    Bøler Flerbrukshall, Utmarkveien 4, 0689 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift