Bøler IF

Årene før stiftelsen

Årene før stiftelsen

I 1949 fikk Anton Bøhler en skriftlig henvendelse fra Oslo kommune om kjøp av Bøler gård. Utbyggingen på Bøler startet i 1950-årene basert på generalplanen for Oslo av 1950, der en rekke nye boligstrøk ble regulert. Byggingen av de første borettslagene på Bøler skjedde vest for trikkelinja mellom Ulsrudveien og Guristuveien, og gikk i hovedsak for seg i perioden mellom 1956 og 1962. I disse årene flyttet mer enn 13 000 mennesker inn i nybygde blokker og rekkehus.

I 1957 sto Bøler skole ferdig og oppnådde raskt et elevtall i første klasse på 300 elever. Skolen hadde noen av de største årskullene i Norge, om ikke de aller største!

Den gangen ble få barn fulgt til skolen, og det var heller ikke snakk om å bli kjørt til fritidsaktiviteter. Enkelte barn gikk faktisk på folkeskole i byen, og de tok trikken alene til skolen allerede i første klasse.

Hele Bøler var en stor byggeplass, og det fantes ingen organiserte aktiviteter utenom skoletiden for barn og ungdom, slik det er i dag. På grunn av den ekstreme innflyttingshastigheten og barnetettheten presset det seg fram et stort behov for fritidstiltak og organiserte aktiviteter for barn og unge.

Allerede i 1957/58 hadde ildsjeler i de forskjellige borettslagene kommet i gang med uorganiserte fritidsaktiviteter for barna. Store gressbelagte friarealer mellom rekkehusbebyggelsen i for eksempel Bølersletta, Bølerbakken og Guristuveien la godt til rette for å starte og utøve idrettslige aktiviteter. I den litt mer fortettede bebyggelsen, som for eksempel Bølerlia og Bølerskrenten, var nok ropet etter og behovet for organiserte aktiviteter større. Antakelig var dette noe av årsaken til at stiftelsen av Bøler Idrettsforening hadde sitt utspring i byggelagene og borettslagene på østsiden av trikkelinja!

Bøler IF
Postboks 4 Bøler, 0620 Oslo
post@bolerif.no

Haraløkka Idrettsanlegg, Bølerlia 161, 0689 Oslo
    Bøler Flerbrukshall, Utmarkveien 4, 0689 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift