Bøler IF

Dugnad, Kiosk, IKT

Dugnad, Kiosk, IKT

Dugnad

Dugnadsansvarlig i klubben: Julianne Krohn-Hansen,  julianne.krohn-hansen@admin.uio.no
Ansvarlig for Ullevålsvakter og alle andre dugnader enn i kiosken

Kiosk

Leder kiosk: Elisabet Siomaraelisabeth@wenthe.com

Vaktinstruks, klikk her.

Vaffeloppskrift, klikk her.

Kioskens åpningstider, klikk her.

Web-ansvarlig

Ole Strøm, olestro@gmail.com,
Se også: Kontaktpersoner > Web-redaksjon

FIKS-ansvarlig

Frode Viste, 91 69 34 85, f-viste@online.no
Reserve: Klubbsekretær Marius Sigolsen

"FIKS" er Fotballens Informasjons- og KommunikasjonsSystem.
Her registreres bl.a. lag og påmelding til serie, kontaktinformasjon til lagledere, spillere i klubben og lagene, fotballforsikring, kamper og resultater.

Overgangsansvarlig

Kontoret v/klubbsekretær Marius Sigolsen
Reserve: Frode Viste

Forespørsel om spilleroverganger skal utføres gjennom FIKS for spillere i klasse 12 år og eldre (f. 2003 eller tidligere).
Prosessen starter med at spiller og evt foresatt fyller ut samtykkeskjema, som scannes til pdf-format og sendes til overgangsansvarlig i spillerens nye klubb.
Yngre spillere skal ikke registreres i FIKS. Ikke overganger heller.

Medlemslister

Kontoret v/klubbsekretær Marius Sigolsen
Reserve: Frode Viste

Bøler IF
Postboks 4 Bøler, 0620 Oslo
post@bolerif.no

Haraløkka Idrettsanlegg, Bølerlia 161, 0689 Oslo
    Bøler Flerbrukshall, Utmarkveien 4, 0689 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift