Bøler IF

Regler for leie

Regler for leie

Leiepris og betalingsbetingelser

Leiebeløpet er som avtalt og inkluderer ikke vask av lokalene. Leietaker skal selv vaske lokalene etter bruk. Faktura for leie vil bli sendt pr. epost. Faktura skal betales umiddelbart (senest innen 7 dager etter fakturadato). Ved manglende forhåndsbetaling etter avtale står Bøler IF fritt til å disponere lokalene. Se også punkt 8.0 om avbestilling. Kvittering for betalt faktura framvises ved utlevering av nøkkel.

 

Disponering av utstyr

Leietaker disponerer de bruksmøbler som er i lokalene, kjøkkenets bestikk og servise til ca. 40 personer, samt kjøkkenets tekniske hjelpemidler og utstyr.

 

Nøkler

Nøkler til lokalene hentes på forhånd og returneres etter bruk. Nøklene gir tilgang til nødvendige lokaliteter i 2. etg. samt. Det foreligger også en bombrikke til bommen ved innkjøring på Haraløkka. Innkjøring til klubbhuset kan kun benyttes til frakt av utstyr, og ikke til gjester som skal delta på arrangementet. 

Kvittering for betalt utleiefaktura må framvises ved utlevering. Nøklene returneres samme kveld eller innen kl. 12:00 dagen etter leieforholdets opphør. Nøkler og bombrikke må erstattes ved manglende tilbakelevering.

 

Generelle bestemmelser

I lokalene er det forbud mot røyking. Anlegget er utstyrt med røykvarslere og vil bli utløst ved utvikling av røyk. Leietaker vil bli fakturert for kostnader ved alarmutløsning og eventuell utrykking. Overnatting i selskapslokalene er ikke tillatt.

Leietaker må ha fylt 25 år og være tilstede under hele leieperioden. Leietaker forplikter at det alltid skal være minst 2 personer over 25 år tilstede i lokalet, hvis arrangementet er for barn/ ungdom.

Unødig støy/ bråk utenfor lokalet er ikke tillatt. Etter kl 2200 skal det være ro utenfor lokalet. Døren inn til lokalet skal være lukket.

 

Ansvar og plikter

Leitaker skal bruke Kryss-liste når man ankommer lokalet og når man skal forlate lokalet. Krysslisten skal signeres og returneres til Bøler IF etter leieperioden.

Ved skader på inventar/ lokalet kan tilleggsregning illegges leietaker. Dette skal meldes fra til Bøler IF.

Etter leietiden skal leietaker ha sørget for at:

 • Alt benyttet servise / bestikk / kjøkkenredskap er vasket i oppvaskmaskinen og ryddet på plass.
 • Kaffetraktere er avslått og kontakten dratt ut.
 • Kaffekanner er rengjort og ryddet på plass.
 • Leietaker skal vaske komfyren, hvis den har vært i bruk. Dette punktet gjelder også de som har bestil vask.
 • Leietaker vasker av bordene og setter stoler på bord. Kjøkken benker og andre overflater skal også vaskes over. Skulle noen være uheldige å søle mat eller drikke, er det leietakers ansvar å se at det blir tørket opp med en gang, og at evt. kluter / mopper skylles av. Likeledes med oppkast og lignende. Dette punktet gjelder også de som har bestilt vask.
 • Alt løst smuss er feid opp og søl på inventar/gulv/vegger/bord skal være vasket bort. Gulvene skal vaskes dersom renhold ikke er bestilt. Det samme skal toaletter, gang og garderobe.
 • Alt søppel er lagt i søppelkonteiner utenfor klubbhuset. Rene søppelposer satt i søppelbøttene. Det skal ikke være igjen ting i lokalet.
 • Inngangsdører og vinduer er forsvarlig låst/lukket før lokalene forlates.
 • Skader/svinn, som har oppstått på utstyr/lokaler, skal meldes i fra til Bøler IF.
 • Leietaker er ansvarlig for og vil bli fakturert for kostnader til påfølgende reparasjon/erstatning.
 • Dersom leietaker ikke har oppfylt pliktene som er nevnt i denne avtalen, vil leietaker skjønnsmessig etterfaktureres for ekstraarbeid og utgifter som dette medfører.

 

Avbestilling

Avbestilling av lokalene senere enn 14 dager før leietiden belastes med 35 % av leiesummen. Avbestilling senere enn 8 dager før arrangementet belastes med 100 % av leiesummen.  

Et eks. av kontrakten må returneres umiddelbart, ferdig signert, til utleier. Lokalet sees som ikke booket inntil skjema er levert og faktura har blitt betalt.

 

Bøler IF
Postboks 4 Bøler, 0620 Oslo
post@bolerif.no

Haraløkka Idrettsanlegg, Bølerlia 161, 0689 Oslo
    Bøler Flerbrukshall, Utmarkveien 4, 0689 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift